Thang máy hố gạch

Giới thiệu sản phẩm

Là dòng thang máy kín, khung giếng hố thang bằng gạch bao xung quanh cabin.

Tên sản phẩm:
Thang máy hố gạch
Mã sản phẩm:
TMHG-HB
Loại sản phẩm:
Thang máy nội địa